Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

5 - Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi/5 (1949)

Ahmet Fethi Paşa ve Müzeler / Sayfalar 1-15

Tahsin ÖZ


Karaburun (İzmir) Çakmak Civa Madeninde Ön Tarih Buluntuları / Sayfalar 16-25

Hâmit KOŞAY — H. GÜLTEKİN


Karaburun Civa Madeninde Çıkan Eşyaların Listesi / Sayfalar 26-27

Hâmit KOŞAY — H. GÜLTEKİN


Çorlu— Sultanköy “Yeraltı Mezar Odası Hakkında Kısa Rapor / Sayfalar 28-31

Rüstem DUYURAN


Sümer Edebiyatının Yeniden İhyası / Sayfalar 32-38

Samuel N. KRAMER


The rescoration of Sumerian Literature / Sayfalar 39-44

Samuel N. KRAMER

Dövlek Köyünden (Şarkışla ilçesi) Getirilen Eti heykelciği / Sayfalar 45-51

Nimet ÖZGÜÇ


A Hittite figurine found at Dövlek, Anatolia (Summary) / Sayfalar 52

Nimet ÖZGÜÇ


Yeni Eti Hiyeroglif Yazıtları ve Mühürleri / Sayfalar 53-60

Hans Gustav GÜTERBOCK 


Neue Hethitische Hieroglypheninschriften und Siegel / Sayfalar 61-65

Hans Gustav GÜTERBOCK


Kayseri Müzesinde Eti Hiyeroglifini Havi  İki Yeni Yazıtı / Sayfalar 66-73

Kemaleddin KARAMETE


Deux nouvelles inscriptions Hittites hiéroglyphiques au musée de Kayseri /Sayfalar 74-75

Kemaleddin KARAMETE


Sultanhanı ve Alevkışla Eti Yazıtları  Hakkında/Sayfalar 76

H. G. GÜTERBOCK


Zu den Hethitischen inschriften von Sultanhanı und von Alevkışla / Sayfalar 77-78

H. G.GÜTERBOCK


Ankara Arkeoloji Müzesindeki Sidamara tipi lahit parçaları / Sayfalar 79-87

Nezih FIRATLI


Roma İmparatoru Hadrianus’un Sikkeleri / Sayfalar 88-95

Çevriye ARTUK 


Les Parages du Temple de Rome et d’Augus-te à Ankara / Sayfalar 96-102

E. MAMBOURY


Anadolu Selçuk hükümdarı II nci Gıyaseddin Keyhüsrev Adına Kesilmiş  Olan Değerli Dinar / Sayfalar 103-111

İbrahim ARTUK


Sinop’ta Selçukiler Zamanına ait Tarihî Eserler / Sayfalar 112-151

M. Şakir ÜLKÜTAŞIRSinop'ta Çandaroğulları Zamanına ait Tarihî Eserler / Sayfalar 152-191

M. Şakir ÜLKÜTAŞIR


On Sekizinci Asır Lake Tezhibcilerinden Ali al-Üsküdari / Sayfalar 192-202

M. Şakir ÜLKÜTAŞIR


Tuğra/ Sayfalar 203-220

Zarif ORGUN


İstanbul Çivi Yazılı Tablet Koleksiyonu / Sayfalar 221-228

H. BOZKURT - M. ÇIĞ - F. R.KRAUS


Müze Kütüphanesine Vakfedilen Kitaplar ve Vakıfları / Sayfalar 229-233

Vefik TURA


Recherches sur la Titulature des Tabğaç / Sayfalar 234-246

Louis BAZİN


İstanbul Müzeleri Müdürü Halil Etem Merhumun Şahsiyeti/ Sayfalar 247-251

Aziz OĞAN


Abdülkadir Erdoğan, Türk ve Islâm Eserleri Müzesi Müdürü / Sayfalar 252-254

 


Salâhattin Kantar, İzmir Müzesinin Kıymetli Müdürünü Kaybettik / Sayfalar 255-256

Rüstem DUYURAN


Sir Aurel Stein (K. C. I. E. F. B. A. D. Litt.D. Sc.)’ın Hayatı ve Eserleri / Sayfalar 257-259

Hâmit KOŞAY


İhsan Sungu / Sayfalar 260-263

Faik Reşit UNAT