Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Amaç ve Kapsam

AMAÇ

 

Türkiye sınırları içindeki çalışmalar başta olmak üzere arkeoloji, sanat tarihi, etnografya ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer verilen Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde Prehistorik dönemlerden günümüze kadar Türkiye tarihinde yer etmiş tüm medeniyetlerin kültürel zenginliklerinin ve Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika ile Ortadoğu coğrafyalarında Türk kültürü ile bağlantılı değerlerin belgelenmesi, incelenmesi, yeni bulguların akademik çevreler ve kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır. 

 

KAPSAM

 

Dergide öncelikle Türkiye sınırları dahilinde olmak üzere arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırmalar neticesinde yazılmış nitelikli ve özgün makalelere yer verilmektedir. Konu alanı Tarihöncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Antropoloji, Eski Çağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Müzecilik, Arkeometri, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Sanat Tarihi ve Etnografya çalışmaları ile sınırlıdır.  Bahse konu bilim dalları ile bağlantılı olarak Kültürel Miras Yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlar, ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makaleler de dergiye kabul edilmektedir. Söz konusu alanlardaki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak, bilimsel ölçütlere ve araştırmaya dayanan, zengin bir kaynakçaya sahip, incelenen konu ile ilgili eleştirileri ve görüşleri ortaya koyan, özgün araştırma ve derleme makalelerine de yer verilmektedir.