Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Amaç ve Kapsam

AMAÇ

Türkiye sınırları içindeki çalışmalar başta olmak üzere arkeoloji, sanat tarihi, etnografya ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer verilen Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde Prehistorik dönemlerden günümüze kadar Türkiye tarihinde yer etmiş tüm medeniyetlerin kültürel zenginliklerinin ve Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarında Türk kültürü ile bağlantılı değerlerin belgelenmesi, incelenmesi, yeni bulguların akademik çevreler ve kamuoyuna duyurulması amaçlanmıştır. 

 

KAPSAM

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde; Türkiye sınırları dâhilinde arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmeler başta olmak üzere Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Hititoloji konularında yazılmış nitelikli, özgün ve dergi yayın kurulunca belirlenmiş etik ilke ve kurallara uygun makaleler yayınlanmaktadır. Bahse konu bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlara, ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makaleler de dergide yer bulabilmektedir. Dergide yalnızca malzeme tanıtımına yer veren ve kazı ön raporu niteliğine sahip olan yazılara yer verilmemekle birlikte, özgün buluntularla ilgili haber niteliği taşıyan yazılar kabul edilmektedir.