Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

87-Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (2024/1)

Boğazkale Arşivinden Hisuwa Bayramı İçerikli Üç Yeni Hititçe Tablet Fragmanı (Bo 7860- Bo 7909- Bo 7957)/ Sayfalar 11-33

Three New Hititte Tablet Fragments from Boğazkale Archives with Content of Hisuwa Festival (Bo 7860-Bo 7909- Bo 7957)

Özlem SİR GAVAZ- Melih KEÇECİ

Mimarri Alanındaki Sanat Tarihi Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak Seyahatnameler: Barındırdıkları Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar/ Sayfalar 33-53

Travel Books as a Source for Architectural Studies in Art History: The Problems They Contain and Considerations

Fahri YILDIRIM

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Arkeolojisi/ Sayfalar 53-73

Turkish Archaeology in the 100th Anniversay of the Turkish Republic

Umut GÖRGÜLÜ- Serpil ÖZDEMİR ÖZBEY

1927 Yalvaç Antiokheia Hafriyatı Raporu/ Sayfalar 73-91

Excavation Report of Yalvaç Antiokheia of 1927

Yahya ÇOŞKUN

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Ayasofya Kazıları (1935-1939)/ Sayfalar 91-125

Hagia Sophia Excavations of the German İnstitute of Archaeology

Mehmet ŞAHİN

Malazgirt Buluntuları: Hayat Ağacı Gövdeli ve Ejder Başlı Alem/ Sayfalar 25-143

Malazgirt Artifacts Tree of Live and Dragon Head Real

Selma AKGÜL

Cumhuriyetin Doğduğu Yer: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi/ Sayfalar 143- 154

Fatma Hicret UN