Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Yazarlara Bilgi

Makale Kabulü ve Yayın Aşamaları 

Türk Arkeoloji ve Etnografya dergisinde Arkeoloji, Sanat Tarihi, Etnografya, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafya, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Hititoloji ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili nitelikli, özgün, yeni yorum ve yaklaşımlara; ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili ve dergimiz etik ilke ve kurallarına uygun yazılmış bilimsel makalelere yer verilmektedir. Dergide yalnızca malzeme tanıtımına yer veren ve kazı ön raporu niteliğine sahip olan yazılara yer verilmeyecek olmakla birlikte özgün buluntularla ilgili haber niteliği taşıyan yazılar kabul edilecektir. 

Türk Arkeoloji ve Etnografya dergisine gönderilen makalelerin özgün, daha önce bir dergide veya kitapta başka bir dilde olsa dahi yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Gönderilen makalelerin dergi yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması beklenmektedir.

Türk Arkeoloji ve Etnografya dergisinde yayınlanan makalelerin bilimsel nitelik ve dil bakımından sorumlulukları yazarlara ait olup bu konularda dergi ve dergi editörleri sorumlu tutulamazlar.

Yazarlar, makalelerinde telif hakları kendilerine ait olan ve/veya kullanım izinleri ile telif haklarını aldıkları fotoğraf, çizim, tablo gibi görsel malzemeleri kullanabilirler. Telif hakları ve kullanım izinleri ile ilgili yasal sorumluluk yazarlara aittir. Bu hususlarla ilgili meydana gelen telif sorunları ile ilgili olarak dergi ve dergi editörleri sorumlu tutulamazlar.

Dergi herkesin kullanımına açıktır. Dergide yayınlanan her bir makale ve yazı kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir.

Makale başvuruları Dergipark üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Değerlendirme Süreci

Editöryal İnceleme

Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak Editör ve/veya Editör Yardımcıları tarafından incelenmektedir. İçeriği itibariyle dergide yayınlanmaya uygun ancak makale ile birlikte gönderilmesi gereken belgelerde eksik/hatalar bulunan veya makale içeriğinde dergi yazım kuralları ile uyumlu olmayan hususlar barındıran çalışmalar, düzeltmelere ilişkin notlarla birlikte yazarlara gönderilerek notlarda belirtilen hususlarla ilgili eksikliklerin giderilmesi beklenir. İçerik itibariyle dergide yayınlanmaya uygun görülmeyen, Editör ve/veya Editör Yardımcılarının düzeltme talepleri yazarlar tarafından yerine getirilmeyen ve eksiklikleri giderilmeyen makaleler reddedilecektir.

Editöryal inceleme sonrasında benzerlik değerlerinin ölçümü ve intihal denetimi gerçekleştirilmektedir. İntihal denetimini geçemeyen çalışmalar reddedilecektir.

 Hakem İncelemesi

Dergiye gönderilen makaleler “kör hakemlik” süreci ile değerlendirilmektedir. Makalenin dergiye kabul edilebilmesi için iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda makaleye üçüncü bir hakem atanır.  Üçüncü hakemin de olumsuz görüşte bulunması durumunda makale yazara iade edilir.

Çıkar çatışmasını engellemek adına yazar ve hakem kimlikleri gizli tutulmaktadır. 

Yayın Süreci 

Asgari makale sınırının tamamlanmasının ardından dergiye gönderilen makaleler sıraya alınır. 
Derginin yayınlanma sürecinin 3 ay öncesine kadar yayın süreci sona eren ve mizanpaj aşamasına geçen makalelere aynı sayıda yer verilir. Bu süreç Temmuz sayısı için 1 Nisan, Ocak sayısı için 1 Ekim’dir. Yalnızca asgari makale sınırının dolmadığı durumlarda bu tarihlerin sonrasında mizanpaj aşamasına geçişi gerçekleşen makalelere yer verilebilmektedir.