Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

82 - Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (2021)


Mimari Gelişimde, Mekan Olgusu Üzerinden Tarihi Bir Sentez: Ayasofya / Sayfalar 9-17

Hagia Sophia as a Historical Synthesis through the Concept of Space in the Architecture

Asnu Bilban YALÇINBuried Buildings at Pre-Pottery Neolithic Karahantepe / Sayfalar 21-31

Karahantepe Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Gömülü Yapıları

Necmi KARULUlusal ve Uluslararası Koruma İlkeleri Çerçevesinde 2017-2021 Yılları Arasında Bodrum Kalesi'nde Yapılan Restorasyon Çalışmaları / Sayfalar 35-53

Restoration Practices in the Bodrum Castle within the Framework of National and International Preserving Principles Between the Years of 2017-2021

Nur AKIN-Nehir ÖZTÜRKİznik Çini Fırınları Kazısı Buluntularından İnsan Figürlü İki Sgrafitto Kase Parçasının Anadolu Seramik Sanatı ve pXRF Analizleri Kapsamında Değerlendirilmesi / Sayfalar 57-73

An Evulation of Two Examples of Sgrafitto Ceramics with Human Figures Unearthed in the İznik Tile Kilns Excavation in Terms of Anatolian Ceramic Art and pXRF Analysis Results

V. Belgin DEMİRSAR ARLI- Şennur KAYA- Gülsu ŞİMŞEK FRANCIYassıtepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı Dokumacılık Buluntularının Işığında Deneysel Bir Çalışma / Sayfalar 77-89

An Experimental Study in the Light of Early Bronze Age Weaving Findings in Yassıtepe Hoyuk

Zafer DERİN- Merve MAMİKOĞLUÜnye İlçesi Saray Hamamı Restorasyonu Değerlendirmesi / Sayfalar 93-109

Assesment of Ünye Palace Bath Restoration Works

Ali SARIALİOĞLUMüzelerde Ziyaretçi Memnuniyeti Arttırımına Uygulanabilecek Stratejiler / Sayfalar 113-121

Strategis that can be Applied to Improve Visitor Satisfaction in Museum

Fatma Burcu ERDOĞDUKörzüt Kalesi Tapınak Alanı 2016 Yılı Kurtarma Kazısı / Sayfalar 125-135

Körzüt Fortress Temple Area: 2016 Salvage Excavation

Erol USLUTopkapı Sarayı Müzesi Saltanat Arabalarından Örnekler ve Belgeleme Çalışmaları / Sayfalar 139-159

Topkapı Palace Museum Samples of Ottoman Carriages and Studies of Documentation


Kıymet İŞERİ- Serdar YAŞARTanıtım Yazıları

100.Yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi / Sayfalar 159-177


Anatolian Civilizations Museum in its 100th Year

Yusuf KIRAÇMüze Depolarındaki Eserlerin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar: Depo ve Uydu Müzeler Üzerine / Sayfalar 179-192

Contemprary Approaches to the Evaluation of Artifacts in Museum Storages: On Warehouses and Satellite Museums

Nevzat ÇEVİK