Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Dergimiz

1933 yılına kadar giden uzun bir geçmişe sahip olan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin Cumhuriyet ile hız kazanan aydınlanma hareketinin bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. “Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi” adı ile yayımlanan ilk sayısında Reşit Galip, Hamit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aziz Ogan ve Kurt Bittel gibi birçok önemli bilim insanının makaleleri yer almış, takip eden sayılarında yine alanında uzman ve Türkiye bilim tarihinde saygın yeri olan isimlerin çalışmaları yer bulmuştur.

 

Türkiye’nin zengin kültürel birikimine ışık tutma gayesi doğrultusunda üstlendiği öncü rolle bilim dünyasında çok özel bir yeri olan dergi, 1933-1949 yılları arasında “Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi” adı ile yayınlanmıştır. 1956-1997 yılları arasında “Türk Arkeoloji Dergisi” ve “Türk Etnografya Dergisi” olarak iki farklı yayın halinde çıkartılmış; 2000-2011 yılları arasında Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi adıyla bir kez daha birleştirilmiştir. Yayın hayatına verdiği on yıllık aranın ardından 2021 yılından itibaren yine Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi adı ile yayın hayatına devam etmesine karar verilen derginin uzun ve köklü geçmişiyle bağlantısının koparılmaması adına ve bu tarihe kadar 81 sayı çıkartılmış olması nedeniyle 82. sayıdan itibaren devam etmesi uygun bulunmuştur.  


Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.  Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Yayın Kurulu tarafından alınmaktadır. Derginin 1933 yılından itibaren çıkmış olan sayılarına ve yayınlanan makalelere online olarak taed.ktb.gov.tr adresimizden erişim mümkündür.