Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Dergimiz

1933 yılına kadar uzanan, neredeyse Cumhuriyet Tarihi ile özdeşleştirilebilecek köklü bir geçmişe sahip olan Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi / TAED (Turkish Journal of Archeology and Ethnography)'nin ilk sayısı 1933'te Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi adı ile yayınlanmıştır. Bu ilk sayıda Reşit Galip, Hamit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aziz Ogan ve Kurt Bittel gibi birçok önemli bilim insanının makalesi yer almış, takip eden sayılar yine alanında uzman birçok önemli ismin çalışmalarıyla devam etmiştir. TAED'in Türk ve Türkiye Tarihine ışık tutmak üzere 1937'de yayın hayatına giren Belleten'den daha önce yayınlanıyor olması Tarih, Arkeoloji ve Etnografya alanlarında bilim dünyasına ışık tutmak üzere üstlendiği öncü rol hakkında bilgi vermektedir. Dergi biraz önce belirtildiği gibi 1933-1949 yılları arasında Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya, 1956-1997 yılları arasında Türk Arkeoloji Dergisi ve Türk Etnografya Dergisi adları ile ayrı iki yayın olarak, 2000-2011 yılları arasında Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi ve nihayetinde kısa bir fasıladan sonra 2021 yılından itibaren yine Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi adı ile yayın hayatına devam etmiştir. Derginin 2011'e kadar çıkmış 81. sayısından itibaren yani 2021'de 82. sayı ile yayın hayatına devam etmesi kararlaştırılmıştır.   

TAED, 2021 yılından itibaren hakemli dergi statüsünde basılı ve elektronik ortamda, bilimsel, açık erişimli, disiplinler arası süreli bir yayın statüsü ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. 
Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınmaktadır. Derginin 1933 yılından itibaren çıkmış olan tüm sayılarına “E-Dergi” sekmesinden ulaşılabilmektedir. Akademik yayıncılık anlayışı çerçevesinde uluslararası boyutta erişim sağlanabilmesi için TAED'te 2021'den itibaren yayınlanan tüm makalelerin İngilizce çevirilerine de derginin web sitesi aracılığıyla ulaşmak mümkündür.   

Türkiye Sosyal Bilimler Tarihi içinde özel bir yeri olan TAED; Türkiye sınırları içerisindeki çalışmalar başta olmak üzere Arkeoloji, Sanat Tarihi, Etnografya, Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafya, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya, Hititoloji ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer veren disiplinler arası bir yayındır.  Dergide, bahsedilen bu disiplinlerle bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmelere; nitelikli, özgün makalelere belirli etik ilke ve kurallara uyulması şartıyla  yer verilmektedir.  Belirtilen bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlar; ilk defa yapılan tespit, uygulama, analiz çalışmaları ile bilimsel eleştiriler de derginin ilgi alanına girmektedir. Farklı disiplinlerdeki çalışmaların periyodik olarak akademisyen ve ilgili kesimler ile paylaşılmasına aracı olan dergiye gönderilen çalışmaların özgün, daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.