Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

78 - Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi /8 (2008)

Çanakkale İli, Bayramiç, Ezine ve Ayvacık İlçelerindeki Bizans Dönemi Yerleşmeleri/ Sayfalar 1-14

Beate BÖHLENDORF - ARSLAN

Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Malzeme Analizleri ve Koruma Sorunları/ Sayfalar 15-30

Bekir ESKİCİ - Ali Akın AKYOL - Yusuf Kağan KADIOĞLU

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlık Binası (Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi)/ Sayfalar 31-47

F. Mine TEMİZ

2006 Yılı Assos Kazı Çalışmaları/ Sayfalar 49-58

Nurettin ASLAN

II. Arsinoe Philadelphos / Sayfalar 59-70

Ayşe Füruzan CAMAN

Toros Türkmenlerinde Keçecilik / Sayfalar 71-78

Aysen SOYSALDI

Alanya Kalesi Kazılarında Bulunan İnsan İskelet Kalıntılarının Osteolojik Analizi/ Sayfalar 79-90

Handan ÜSTÜNDAĞ - F. Arzu DEMİREL

“Yanık Arazi’deki (Katakekaumene)" Çakallar Fosil İnsan-Hayvan Ayak İzleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Sayfalar 91-106

Engin AKDENİZ

Kırklareli - Demirköy Osmanlı Dökümhanesi 2006 Sezonu Endüstri Arkeolojisi Kazıları Ön Raporu/ Sayfalar 107-124

H. H. Günhan DANIŞMAN - Fokke GERRITSEN - Mustafa KAÇAR - Hadi ÖZBAL - Rana ÖZBAL - Gülsün TANYELİ - Ünsal YALÇIN

Sipylos Magnesiası Arkeolojisine Işık Tutan Yeni Bulunmuş Bir Kabartma/  Sayfalar 125-132

M. Umut DOĞAN

Boyalık Nekropolü 2007 Yılı Kurtarma Kazısı/ Sayfalar 133-140

Hikmet DENİZLİ - Vahap KAYA - Nusret ÇETİN