Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

84 - Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (2022/2)

Kulaksızlar Kazısı Tanıklığında Kilya Tipi İdoller / Sayfar 11-23

Kilia Type Idols in the Light of Kulaksızlar Excavation

Turan TAKAOĞLU


Ankara’da Ele Geçen Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Bir Okul Kitâbesi / Sayfalar 27-35

A School Inscription in Karamanlidika (Turkish With Greek Letters) Found in Ankara

Cemal EKİN, Umut ALAGÖZ


Hasankeyf Artuklu Hamamı Koruma ve Kurtarma (Taşıma) Uygulama Çalışmaları / Sayfalar 39-61

Hasankeyf Artuklu Bath Conservation and Salvage (Relocation) Application Studies

Serap SEVGİ, Mesut YILMAZ


Rough Sets Based Spatial Analysis for Metal Production Area at Mount Nif / Sayfalar 63-81

Nif Dağı Metal Üretim Alanının Kaba Küme Temelli Mekansal Analizi

Tutku TUNCALI YAMAN


Ayasofya’nın 6.yy Duvar Taş Kaplamaları ve Yapım Tekniğindeki Detaylar / Sayfalar 85-103

6th Century Stone Coatings and Construction Technique Details of Hagia Sophia

Fırat BUZLU, Can Şakir BİNAN


Malatya Taşhoran Kilisesi Restorasyonu / Sayfalar 107-129

Restoration of Malatya Taşhoran Church

Gökçek BOYRAZ


“Alaiye Şehitliği Müzesi” Arkeolojik Kazıları / Sayfalar 133-159

“Alaiye Martyrdom Museum”Archaeological Excavations

Rahmi ASAL, Tuğçe AKBAYTOGAN, Yusuf ÇURKU, Gökhan YILDIRIM