Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

74- Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi /4 (2004)

Yüzey Araştırmaları Işığında Aydın Yöresi Kültürel Gelişiminde Erken Dönemler / Sayfalar 1-12

Sevinç GÜNEL

Fethiye Müzesi Koleksiyonundan Antalya, Kaş, Dirgenler Köyü Kaynaklı Camlar / Sayfalar 13-18

Emel ERTEN


Koç ve At Şeklindeki Anadolu Mezar Taşlarının Dağılımı / Sayfalar 19-28

Ertuğrul DANIK

Lagina Propylonu Anta Başlıkları / Sayfalar 29-38

Erdem YILMAZ

Koyunoğlu Müzesi’ndeki Karya Kökenli Seramikler / Sayfalar 39-44

Nurettin ARSLAN

Anadolu Neolotik Çağ İnsanlarında Akıl Dişinin Doğuştan Yokluğu/ Sayfalar 45-52

Metin ÖZBEK

Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi I / Sayfalar 53-66

Güner SAĞIR

Kağıt Konservasyonu: Kargın Ocağına Ait 16.Yüzyıldan Bir El Yazması Belgenin ve Ceylan Postunun Konservasyon İşlemleri / Sayfalar 67-76

Nil BAYDAR

Özel Koleksiyona Ait Bir Çini Sobanın Restorasyonu / Sayfalar 77-84

Bekir ESKİCİ

Gelibolu Yarımadası Evreşe Bölgesindeki Bizans Yerleşimlerine Ait İzler / Sayfalar 85-92

Göknil ARDA-Aslıhan KARAGÖZ

Tire’nin Bazı Köylerinden (Çobanköy, Kahrat, Doyranlı, Yiğenli (Sauenda) ve Turgutlu) Roma Dönemi Seramikleri / Sayfalar 93-98

Binnur GÜRLER

Alişar Harfiyatı Hakkında Raporun Açıklamalı Transkripsiyonu / Sayfalar 99-112

Hüsamettin AKSU-Şevket DÖNMEZ

Fiziki Çevrenin Oluşumunda Dinin Rolü / Sayfalar 113-121

Enver YILMAZER