Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

69- Turkish Journal of Archaeology /31 (1997)

Kyzikos Korinth Başlıkları/ Sayfalar 1

Cevat BAŞARAN

Çeltikçi’de Bulunmuş Kyzikos Kökenli Bir Mezar Steli/ Sayfalar 53

Cevat BAŞARAN
 

Burdur Müzesi’nde Bir Yaslanan Musa (Müz)/ Sayfalar 59

Serra DURUGÖNÜL

Bazı Eski Anadolu Toplumlarında İlium İschium ve Pubis Kemiklerinin Büyümesi/  Sayfalar 69

İzzet DUYAR, Yılmaz S. ERDAL


Tire, Uzgur Köyü Mezarı ve Buluntuları/ Sayfalar 89

Adil EVREN

Çarpanak Adası’ndaki Orta Çağ Yapıları/ Sayfalar 107

Şengül GÜNDOĞAN, Seracettin ŞAHİN, Ersin KAVAKLI


Pişmiş Toprak Eserlerin Restorasyon ve Konservasyonu/ Sayfalar 117

Celal KÜÇÜK


Klaros Apollon Kutsal Alanından Figürlü Ante Başlığı/ Sayfalar 139

Nurettin KOÇHAN


Alkamenes’in Hermes Propylaiosu Üzerine Düşünceler/ Sayfalar 155

Ramazan ÖZGAN


Çayönü Tarım Toplumunda Diş Sağlığı/ Sayfalar 181

Metin ÖZBEK


Trojanische Keramik Der SBZ Im Östlichen Mitelmeer/ Sayfalar 217

Andreas SCHACHNER


Geç Tunç Çağı’nda Doğu Akdeniz’deki Truva Seramikleri/ Sayfalar 227

Andreas SCHACHNER


Antik Çağın En Önemli Eğitim Kurumu; Gymnasionlar/ Sayfalar 237

Ahmet YARAŞ


Kuşakkaya Definesi/ Sayfalar 255

Emin YENER


Laodikya Sütunlu Lahti / Sayfalar 269

Celal ŞİMŞEK


Dağlık Kilikya’da Bir Kent: IOTAPE/ Sayfalar 291

İsmail KARAMUT, Seher TÜRKMEN


Erzurum Müzesi’nden Bir Grup Kandil/ Sayfalar 307

Aslı SARAÇOĞLU


Elinde Kadeh Taşıyan Genç Erkek Figürlü Kırşehir Selçuklu Mezar Taşı/ Sayfalar 331

Mehmet GÖKTÜRK


ODTÜ Müzesi’ne Yalıncak Kazısından Gelen Dört Sikke Üzerine Gözlemler / Sayfalar 345

Adil ÖZME


Ankyra-Ulus Opus Sectileleri / Sayfalar 351

Musa KADIOĞLU


Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar/ Sayfalar 383

Bekir ESKİCİ


Alkestis Mythosu-Dede Korkut Destanı/ Sayfalar 393

Ender VARİNLİOĞLU

Hatip Kaya Anıtı/ Sayfalar 403

Osman ERMİŞLER, Halil Hamdi EKİZ


Amasya Miizesi’nde Bulunan Bir Gözlü Balta/ Sayfalar 411

Tayfun YILDIRIM


Urartu Kaya Mezarlarında Ölü Kültüne İlişkin Mimari Elemanlar/ Sayfalar 419

Nevzat ÇEVİK