Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

75 - Turkish Journal of Archaeology and Etnography /5 (2005)

Eski Çağdan Günümüze Ölü Gömme ve Anma Gelenekleri / Sayfalar 1-8

A.Tuba ÖKSE

Kuzeybatı Anadolu’daki Hanlar Üzerine Bazı Notlar / Sayfalar 9-16

Leyla YILMAZ

Kuzeybatı Anadolu’da Dokumacılık Geleneğinin Kaynakları ve Günümüzden Bir Örnek: ABA /Sayfalar 17-22

Hande GÜNYOL

Tafonomi ve Paleoantropolojik Çalışmalara Katkıları: Rudabanya Örneği / Sayfalar: 23-28

Arzu DEMİREL

Kayseri’de Osmanlı Döneminde İnşa Edilmiş Bir Grup Ermeni Kilisesi II / Sayfalar 29-44

Güner SAĞIR

Tire’nin Hisarlık Köyünden Roma Dönemi Seramikleri / Sayfalar 45-50

Binnur GÜRLER

İzmir Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bir Grup Megara Kasesi Baskı Kalıbı ile Megara Kasesi Kalıbı / Sayfalar 51-56

Halil Hamdi EKİZ-Ayla ÜNLÜ

Adıyaman Müzesinde Bulunan Üç Hitit Tanri Heykelciği / Sayfalar 57-64

Halil Hamdi EKİZ

Paleolitik Teknolojide Çekirdeklerin Önemi / Sayfalar 65-70

Kadriye ÖZÇELİK

Diyarbakır Melek Ahmet Paşa Camii Çini Süslemeleri / Sayfa 71-80

Savaş YILDIRIM

Tek Katlı ve Kısmen İki Katlı Ruha (Urfa) Hanları / Sayfalar 81-96

Adil ÖZME

Dağlık Kilikya’da Olba-Diocaesarea Nekropollerindeki Kaya Mezarları / Sayfalar 97-110

Yasemin ER-Bilal SÖĞÜT

Kültürlerarası İlişki ve Etkileşim Kuramları Üzerine / Sayfalar 111-122

Nevzat ÇEVİK