Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

87- Turkish Journal of Archaeology and Etnography (2024/1)

Three New Hittite Tablet Fragments from Boğazkale Archives with Content of Hisuwa Festival (Bo 7860- Bo 7909- Bo 7957)

Boğazkale Arşivinden Hisuwa Bayramı İçerikli Üç Yeni Hititçe Tablet Fragmanı (Bo 7860- Bo 7909- Bo 7957)

Özlem SİR GAVAZ- Melih Salih KEÇECİ

Travel Books as a Source for Architectural in Art History: The Problems They Contain and Considerations/ Sayfalar 33-53


Mimari Alanındaki Sanat Tarihi Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak Seyahatnameler: Barındırdıkları Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fahri YILDIRIM

Turkish Archaeology in the 100th Anniversary of the Republic/ Sayfalar 53-73

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Arkeolojisi

Umut GÖRGÜLÜ- Serpil ÖZDEMİR ÖZBEY

Excavation Report of Yalvaç Antiokheia of 1927/ Sayfalar 73-91

1927 Yalvaç Antiokheia Hafriyatı Raporu

Yahya ÇOŞKUN

Hagia Sophia Excavations of the German İnstitute of Archaeology (1935-1939)/ Sayfalar 91-125

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Ayasofya Kazıları (1935-1939)

Mehmet ŞAHİN

Malazgirt Artifacts Tree of Life and Dragon Head Real/ Sayfalar 125-143

Malazgirt Buluntuları: Hayat Ağacı Gövdeli ve Ejder Başlı Alem

Selma AKGÜL

Cumhuriyetin Doğduğu Yer: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

Fatma Hicret UN