Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

73 - Turkish Journal of Archaeology and Etnography/3 (2003)

Kars Müzesi’nden Bir Grup Vazo Işığında Erken Birinci Binyılda Kars ve Yöresi / Sayfalar 1-10

Oya SAN

Nalbantlık Zanaatı ve İzmir / Sayfalar 11-12

Akın ERSOY

Amorium’daki Sikke Buluntuları : Anadolu’da Bizans Para Ekonomisi İçin Yeni Kanıtlar / Sayfalar 23-28

Chris LIGHTFOOT

Alanya- İç Kale'deki “Selçuklu Saray Kompleksi” Kazılarında Ortaya Çıkarılan İn Situ Duvar Resmi Kalıntılarını Koruma Çalışmaları / Sayfalar 29-36

Bekir ESKİCİ - Gülseren DİKİLİTAŞ

Mersin Atatürk Müzesi Kolleksiyonu’ndaki Gazi Mustafa Kemal Portreli Halı / Sayfalar 37-42

Candan ÜLKÜ

Cumhuriyet Döneminde Erken ve Klâsik Osmanlı Üsluplarının Bir Sentezi: İstanbul’da Selçuk Sultan Camii / Sayfalar 43-50

E. Naza DÖNMEZ

Vefatının 9. Yılında Babam, Ressam Cemal Bingöl ve Leda /Sayfalar 51-56

Orhan BİNGÖL

Geleneksel Niğde Evleri/ Sayfalar 57-64

Mahmut ALTUNCAN

Niğde Müzesi’nde Bir Osmanlı Definesi/ Sayfalar 65-72

Ayşe ERSOY

Megalit Anıtlar Açısından Akçakale Adası Üzerine Bir Değerlendirme/Sayfalar 73-78

Bakiye YÜKMENEDENS

Çatalhöyük Tekstilleri ve Teknik Analizleri/ Sayfalar 79-86

Rengin BÜKEN

Ödemiş Buluntusu Helcnistik - Erken Roma Dönemine Ait Seramikler/ Sayfalar 87-96

Binnur GÜRLER

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ev Tekstilleri/ Sayfalar 97-108

Rengin BÜKEN

Devrek Bastonları/ Sayfalar 109-114

Erdem YÜCEL - Esin TURNALI

Yalvaç Müzesi’nde Bulunan Eski Tunç Çağma Ait Bir Grup ldol/ Sayfalar 115-118

Halil Hamdi EKİZ

Afyon Arkeoloji Müzesi ve Amorium Kazılarında Bulunan Bizans Kemer Tokaları/ Sayfalar 119-134

Mücahide LIGHTFOOT

Etnoarkeolojinin Kazılara Katkısı/ Sayfalar 135-144

Begümşen ERGENEKON

Bizans Şehir Devletinin Klâsik Çağda (M.Ö. 500-300) İstanbul Boğazı Üzerindeki Ticareti Kontrol Meselesi ve Bunun Günümüze Yansıması /Sayfalar 145-151

Muzaffer DEMİR