Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

85- Turkish Journal of Archaeology and Etnography (2023/1)


Excavating the Phyrgian Capital of Gordion / Sayfalar 13-25

Frig Başkenti Gordion Kazıları

Charles Brian ROSESade Hayatın İz Bırakan Dokuması: Terpink'te Hasır-Hesir / Sayfalar 29-39


The Impressive Weaving of the Simple Life: Wicker at Terpink

Davut KAPLAN


İremir Höyük Kurtarma Kazısı /Sayfalar 43-57


Rescue Excavation at İremir Mound in 2022

Erol USLU, Hanifi BİBER, Rafet ÇAVUŞOĞLU, Hakan YILMAZ, Sabahattin ERDOĞAN, Sinan KILIÇDalisandos (Sarıoğlan) Geç Roma Dönemi Sikke Buluntusu /Sayfalar 61-99


Late Roman Coin Finding from Dalisandos (Sarıoğlan) 

Hasan UĞUZBoukoleon Sarayı'na Ait Opus Sectile Kalıntının Kentsel Arkeoloji Açısından İncelenmesi / Sayfalar 103-119


An Examination of the Opus Sectile Remains Belonging to the Palace of Boukoleon in Terms of Urban Arcaheology

Mustafa ARMAĞAN


Anadolu'da Gerçekleştirilen Yağmur Yağdırma Ritüelleri /Sayfalar 123-135

Rainmaking Rituals Performed in Anatolia

Tülay ASLIHAK UĞURELLİGeleneksel Türkmen Giysili "Damal Bebeği" / Sayfalar 139-149

"Damal Dolls" in Traditional Turkmen Clothes

Emine ERDOĞAN