Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

71 - Turkish Journal of Archaeology and Etnography /1 (2000)

Gelibolu Yarım adası’nın Kuzeyinde Yeni Bir Erken Neolitik Yerleşim Yeri ve Balta Atölyesi: Buruneren / Sayfalar 1-4

Onur ÖZBEK

Adana Müzesi’nden Boya Bezekli Bir Geç Demir Çağı Testisi / Sayfalar 5-8

Şevket DÖNMEZ

Menderes Nysası Bouleuterion-Gerontikon’unun Orkestra Opus Sectile Döşemesi/ Sayfalar 9-16

Musa KADIOĞLU

Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Yer Alan Bir Grup Attika Üretimi Seramik / Sayfalar 17-21

İsmail FAZLIOĞLU


Kilikia Çatıören’de Bir Gömüt Sunağı / Sayfalar 23-25

Neşe K.DİLER

1996 Yılı Yortanlı İskelet Popülasyonu Üzerine Paleoantropolojik, Paleodem ografik ve Etno-Arkeolojik Çalışmalar / Sayfalar 27-36

Ercan NALBANTOĞLU - Hüseyin TÜRK - Candan NALBANTOĞLU

Biyolojik Evrim-Kültürel Evrim İlişkisi İndirgemeci Olmayan Bir Yaklaşımla / Sayfalar 37-43

Hüseyin TÜRK

Antandros İnsanlarında Ağız Sağlığı/ Sayfalar 45-55

Yılmaz Selim ERDAL

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kolleksiyonundaki Anazarbus Sikkeleri / Sayfalar 57-70

Melih ARSLAN

Afyon Müzesi’ndeki Figürlü Bir Anadolu Selçuklu Sikkesi Üzerinde Etüt / Sayfalar 71-75

Adil ÖZME - Chris LIGHTFOOT


Selçuk Acarlar Köyü’nde Bulunan Bir Portre / Sayfalar 77-79

Adil EVREN, Cengiz İÇTEN


Çorum Havzası Ortaçağ Gürcü Mimarisi Araştırmaları / Sayfalar 81-86

Mine KADİROĞLU

Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi ve Gümüş Nahiyesi’nden Üç Hamam / Sayfalar 87-93

Fahriye BAYRAM

İnegöl İshakpaşa Külliyesi / Sayfalar 95-106

Y. Selçuk ŞENER

Osmanlı Ordugahının Fiziksel Özelliklerine Dair Bir Değerlendirme / Sayfalar 107-109

Burcu ÖZGÜVEN

1997 Yılı Kars, Ardahan, Iğdır İlleri Yüzey Araştırması / Sayfalar 111-118

Onur ÖZBEK, Bakiye YÜKMEN