Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

55 - Türk Arkeoloji Dergisi /24-1 (1977)


1975 Miletopolis Hafriyat Raporu / Sayfalar 5 - 39

Altan AKAT - Jale DEDEOĞLU -  Oya KOZAMAN -  Bedri YALMAN


Konya'da Restore  Edilme Yoluyla Kurtarılmaları Düşünülen Üç Selçuklu Eseri (Sırçalı, Karatay) ve İnce Minareli Medreselerin Restorasyon Pro­jeleri / Sayfalar 41-69

Oğuz ALPÖZEN


Çapaların Gelişimi vş Bodrum Müzesi Çapa­ları / Sayfalar 71-84

Jürgen BORCHARDT


Limyra : Bericht über die Abschlusskampag­ne 1874 /Sayfalar 85-110

Orhan GÜRMAN


Keremos’tan Bodrum Müzesi'ne Gelen 6533 Env. Nolu Torso / Sayfalar 111-113

George M. A. HANFMANN


Excavations end Researches at Sardis 1875 / Sayfalar 115-124

M. Akif IŞIK


Çanakkale - Koçali ve Akçakeçili Köyü Ya­nındaki Granit Sütun Yatakları / Sayfalar 125-135

Machteld MELLINK


Excavations at Karataş — Semayük and El­malı 1975 / Sayfalar 137- 143

Fatma ÖZORAL


Herakles Lahdi / Sayfalar 145-153

Dr. Wolfgang KADT


Pergamon Vorbericht über die Kampagne 1975 / Sayfalar 155-173

Dr. Wolfgang KADT


Adana Bölge Müzesindeki Boyalı Urartu Kap­larından Örnekler / Sayfalar 175-194

Aytuğ TAŞYÜREK


Yozgat Mercimek Tepe Sondajı / Sayfalar 195-212

Levent  ZOROĞLU


Roma İmparatorluğunun İlk Devirlerinde Psidia’da Yollar ve Ulaşım / Sayfalar 213-218

David H. FRENCH - Stephan MITCHELL


The Corpus of Mosaic Pavements in Tur­key / Sayfalar 219-22

Sheila CAMPBELL