Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

65 - Türk Arkeoloji Dergisi /28 (1989)

Batı Uygarlığının Kökeni Erken Demirçağ Doğu-Batı Kültür Sanat İlişkilerinde Anadolu / Sayfalar 1-40

Fahri IŞIK

 

Anadolu ve Sicilya Arasındaki Mi­marlık İlişkileri / Sayfalar 41-52

Mükerrem (Usman) ANABOLU

 

Anadolu Roma Çağı Lotus-Palmet Örgesinde Tip Gelişimi/ Sayfalar 53-72

Cevat BAŞARAN

 

Panaztepe İskeletlerinin Paleoantropolojik ve Paleopatolojik İncelenmesi/ Sayfalar 73-96

Erksin GÜLEÇ

 

Orta Anadolu Höyükleri, Karaman-Ereğli Araştırmaları / Sayfalar 97-144

Semih GÜNERİ

 

Balıbağı/1988 Kurtarma Kazısı / Sayfalar 145-164

Mustafa SÜEL

 

Pessinonte: Histoire et Fouilles / Sayfalar 165-176

John DEVREKER

 

Pisidia Antiocheia'sı Yakınında Bu­lunan Men Kutsal Alanı / Sayfalar 177-188

İsmail KARAMUT

 

Garipler Tümülüsü ve Kayseri'deki Tümülüs Tipi Mezarlar / Sayfalar 189-224

Mehmet ESKİOĞLU

 

Pergamon Vorbericht Über die Kampagne (1988) / Sayfalar 225-242

Wolfgang RADT

 

1988 Bergama Çalışmaları Özet Raporu/ Sayfalar 243-262

Wolfgang RADT

 

Excavations at Sardis, 1978-1988/ Sayfalar 263

Crawford H. GREENEWALT Jr.

 

Les Nouvelles Fouilles De Claros Septembre 1988, brève relation pré­liminaire / Sayfalar 287-292

Juliette de LA GENIERE

 

1988 Yılı Eylül Ayında Claros'da Ya­pılan Çalışmanın Raporu/ Sayfalar 293-306

Juliette de LA GENIERE

Nysa Tiyatrosunda Skene Kazısı ve Podyumlar/ Sayfalar 307-322

Vural SEZER, Mehmet TUNA, Ramazan PEKER

 

Müzelerimizde Sergilenen Taşınır Arkeolojik ve Etnografik Kültür Varlıklarımızın Bozulma Sebepleri ve Koruma (Konservasyon) Metodları/ Sayfalar 323

Behçet ERDAL