Turkish Journal of Archaeology and Ethnography

48 - Turkish Journal of Archaeology /21-2 (1974)

İshaklı Kervansarayı / Sayfalar 5-21

Mahmut AKOK 


Tümen Hüyük Kazısı ve Samsun Bölgesi Araş­tırmaları 1972 /Sayfalar 23- 30

U. Bahadır ALKIM

Beyşehir Kuşluca Köyü Buluntuları / Sayfalar 31 -39

Ercan ÇOKBANKER

Untersuchungen in Sagalossos 1972 / Sayfalar 41- 44

Robert FLEISCHER  


Alahan Monastery 1972 / Sayfalar 45- 48

Michael GOUGH

Keramos’ta Bulunmuş olan Arkaik Torso / Sayfalar 49- 51

Orhan GÜRMAN  


Gümüşlük Köyü’nden (Mindos) Bodrum Mü­zesi'ne Getirilen 826 Env. No.lu Arkaik Torso /Sayfalar 53- 54

Orhan GÜRMAN


Marmaris’ten Bodrum Müzesine Getirilen 6004 Env. No.lu Stel /Sayfalar 55 -58

Orhan GÜRMAN 


Excavations and Restoration at Sardis-1972 / Sayfalar  59- 77

George M. A. HANFMANN

La 6e Campagne de Fouilles A Pessinonte (1972) / Sayfalar 79- 84

P. LAMBRECHTS  


Excavations At Knidos 1972 / Sayfalar 85-129

Iris Cornelia  LOVE


Campagne de 1972 au Letoon Et â Xanthos / Sayfalar 131-138

Henri  METZGER  


Arbeiten in Phaselis: En Zusammenfassender Mitarbeiter Bericht / Sayfalar  139-146

Jorg SCHÜFEN und Mitarbeiter


Pergamon Grabungskampagne Im Herbest 1972 Vorbericht / Sayfalar 147-152

Wolfgang RADT

Excavations At Anemurium (Eski Anamur) 1972 / Sayfalar 153-165

James RUSSELL