Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

1 - Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi/1 (1933)

Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi Niçin Çıkıyor?  /Sayfalar 3-4

Reşit Galip


Ankara Gazi Orman Fidanlığından Bulunan Eserler  / Sayfalar 5-21

Hâmit Zübeyr 

Anadolu Arkeologya Tarihinde Alişar Hafriyatı / Sayfalar 22-63

Remzi Oğuz


Ankara Müzesine Kayseri Civarında Kain Kültepe'den Getirilen Yeni Eserler / Sayfalar 64-94

 

 

 


Teke Oğulları / Sayfalar 95-98

 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILIOĞLU


Aspendos / Sayfalar 99-106

A. Aziz 

 

Larisa Hafriyatı Hakkında Rapor - İlkbahar 1932  / Sayfalar 107-112

Yohannes BÖHLAU

Yalovada Bulunan İki Mezartaşı    / Sayfalar 113-120

Arif Müfit 

1931’de Ankara'da Meydana Çıkarılan Asarı Atika  / Sayfalar 122-133

Knut Olof DALMAN

Mardin ve Diyarbekir Vilayetlerinde İcra  Olunmuş Bir Arkeologya Seyahati Hakkında Rapor / Sayfalar 134-149

A. GABRIEL

Artvin'de Bulunan Tunçtan Mamul Asarı Atika  / Sayfalar 150-156

Kurt BITTEL

Sinop Kitabelerinden Basılı Olmıyan Birkaç Metin / Sayfalar 157-159

 M. Şakir


«Al» Ruhu Hakkında Türk Mitolojisinde Kötü Bir Ruh (Al, Albastı, Albız, Almış, Albıs, Abası) /Sayfalar 160-167

Abdülkadir


HABERLER


-REİSİCUMHUR HAZRETLERİ ANKARA CİVARINDA AHLATBELİ HAFRİYAT YERİNİ ZİYARET BUYURDULAR / Sayfa 168

 

-MAARİF VEKİLİ DOKTOR REŞİT GALİP BEYEFENDİNİN ANKARA YÜRESİNDE YAPTIKLARI ARAŞTIRMALAR  / Sayfalar 168-170

 

-MİLLİ ABİDELERİMİZİN RÖLÖVELERİ ALINIYOR  / Sayfa 170

-CEMİYETİ AKVAM, TARİH ABİDELERİNİN VE SANAT ESERLERİNİN HİMAYESİ İLE ALÂKADAR OLUYOR / Sayfa 171

 

-BEYNELMİLEL FİKRİ İŞTİRAK KOMİSYONU TARAFINDAN TESPİT VE TEBLİĞ OLUNAN VESAYA  / Sayfalar 171-172

Bir Hatırlatma

-KNUT OLOF DALMAN (1904 – 1932) /Sayfalar 173-174

 

-Dr. RIFAT OSMAN B. (1874 — 1933) / Sayfalar 175-177

Hattatoğlu Muhittin


-VEKÂLETİN TARİHİ ESERLER HAKKINDA VİLÂYETLERE GÖNDERDİĞİ MÜHİM BİR TAMİM (Ankara, 26/6/1933) / Sayfa 178

 

BULLETIN D’HISTOIRE, D’ARCHEOLOGIE ET D’ETHNOGRAPHIE TURQUE POURQUOI NOUS PUBLIONS CE BULLETIN / Sayfa 179

Dr. Reşit Galip (Ministre de l’Instruction Publique)

 

CEUVRES DÉCOUVERTES DANS LA PÉPINIÈRE DE LA FORÊT GAZI À ANKARA / Sayfa 179-180

Dr Hâmit Zübeyr

 

LES FOUILLES D’ALICHAR DANS L’HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ASIE MINEURE / Sayfa 180-181

Remzi Oguz

 

ŒUVRES NOUVELLES AU MUSÉE D’ANKARA, PROVENANT DE KULTÉPË, PRÉS KAYSERİ / Sayfa 181-182

H. H. von der OSTEN, C. W. M. EWAN, K.BITTEL

 

LA FAMILLE DES FILS DE TËKÉ  / Sayfa 182

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

 

ASPENDUS / Sayfa 182-183

Aziz

 

LES FOUILLES DE LARISA /Sayfa 183

Johannes Bœhlau

 

DEUX PIERRES TOMBALES SONT TROUVÉES À YALOVA  / Sayfalar 183-184

Dr Müfit Arif  

 

ANTIQUITÉS DÉCOUVERTES À ANKARA AU COURS DE L’ANNÉE 1931 / Sayfa 184

K. O. DALMAN

 

RAPPORTS DU PROFESSEUR A. GABRIEL CONCERNANT SES DEUX VOYAGES ARCHÉOLOGIQUES DANS LES PROVINCES DE MARDÍN, DE DlYARBEKlR ET DE VAN / Sayfa 184

 

ŒUVRES ANCIENNES EN BRONZE D’ARTVİN / Sayfa 185

Dr. Kurt BITTEL

 

QUELQUES INSCRIPTIONS INCONNUES DE SINOP / Sayfa 185

M. Şakir

 

"L’ESPRIT ROUGE” UN ESPRIT DU MAL DANS LA MYTHOLOGIE TURQUE  / Sayfa 185-186

Abdülkadir

 

KNUT OLAF DALMAN  (1904 — 1932) / Sayfa 186

 

LE Dr. RIFAT OSMAN (1874— 1933) / Sayfa 186

 

ECHOS ET NOUVELLES  / Sayfalar 186-187

 

JOURNAL OF TURKiSH HiSTORY, ARCHAEOLOGY,AND ETHNOGRAPHY (AN ENGLISH ABSTRACT OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE.) Why the Journal of Turkish History, Archaeology, and Ethnography is being Published /Sayfa 188

Dr. Reşit Galip (Minister of Public Instruction)

 

OBJECTES FOUND AT THE ANKARA GAZI FARM / Sayfalar 188-189

Dr. Hâmit Zübeyr

 

-THE ALISHAR EXCAVATIONS IN THE HISTORY OF ANATOLIAN ARCHAELOGY  / Sayfalar 189-190

Remzi Oğuz

 

NEW OBJECTS BROUGHT FROM KÜLTEPE, NEAR KAISERI, TO THE ANKARA MUSEUM / Sayfa 190

 

THE TEKEOĞULLAR  / Sayfa 190-191

Ismail Hakkı (Deputy for Balıkesir)

 

ASPENDOS / Sayfa 191

A. Aziz (Director General of Istanbul Museums)

 

LARISA EXCAVATIONS / Sayfalar 191-192

Dr. Johannes BOHLAU

 

THE GRAVE STONES FOUND AT YALOVA / Sayfa 192

Dr. Müfit Arif

 

ANCIENT REMAINS FOUND AT ANKARA IN 1931 / Sayfa 192

K. O. DALMAN

 

REPORTS ON ARCHAEOLOGICAL EXPLORATION IN THE  EASTERN VILAYETS / Sayfalar 192-193

A. GABRIEL 

ANCIENT BRONZE OBJECTS FOUND AT ARTVİN / Sayfa 193

Dr. Kurt BITTEL

 

SOME UNPUBLISHED SİNOP INSCRIPTIONS / Sayfa 193

M. Şakir

 

-CONCERNIG THE «RED» SPIRIT («AL» RUH) An Evil Spirit in Turkish Mythology / Sayfalar 193-194

Abdulkadir

 

-KNUT OLOF DALMAN  / Sayfa 194

 

-Dr. RİFAT OSMAN / Sayfa 194

 By Hattatoglu Muhittin

NEWS NOTES / Sayfa 194-195