Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Yazım Kuralları

1. Yayın Dili
Dergide yayınlanacak yazılar Türkçe veya İngilizce gönderilmelidir. Özetler ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Dönem
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

3. Kabul
Dergiye Antik Tarih Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Küçük Asya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Antik Çağ Tarihi, Epigrafi, Nümismatik, Antropoloji, Arkeometri, Hititoloji, Koruma-Onarım ve Restorasyon, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya alanlarında özgün ve nitelikli makaleler kabul edilmektedir.
Çalışmalar Yayın İlkeleri doğrultusunda ve dergi yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. 

Çalışma tamamı sorumlu yazar tarafından imzalanmış olmak kaydıyla Sorumluluk Beyan FormuEtik İlkeler Beyan FormuTelif Hakkı Devir Formu  ve kör hakemlik sistemi uygulandığından yazar/yazarlar hakkında bilgilerin yer aldığı ve sorumlu yazar tarafından doldurulmuş olması gereken Kapak Sayfası ile birlikte dergipark üzerinden  gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makalelerin yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmez. 

YAZIM KURALLARI  

1. Format

Makalelerin değerlendirilmesi kör hakemlik süreci ile gerçekleştirileceğinden makale ana metninde yazarların kimlik bilgilerine yer verilmemesi gerekmektedir. Yazar bilgilerine makale ana metni ile birlikte gönderilecek Kapak Sayfasında yer verilmelidir. 

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde, Microsoft Word Programında, Times New Roman karakteri ile dokümanlar bölümünde yer verilen APA 6 Yazım Kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

2. Özet ve Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce dillerinde en az 100, en çok 250 kelime olarak yazının özünü sunacak şekilde hazırlanmalıdır. İçeriğinde kaynak, şekil, çizelge, fotoğraf vb. bulunmamalıdır. Özet altında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış beş anahtar kelime verilmelidir.

3. Uzunluk

Makalelerin dipnotlar dâhil olmak üzere boşluklu 35.000 karakteri aşmaması gerekmektedir. Verilen karakter sınırını geçen makaleler için editör ve hakemlerin takdir hakkı dikkate alınabilecektir. Makalelerin uzunluğu için alt sınır bulunmamaktadır.

4. Çizim ve Fotoğraflar

Çizim ve fotoğraflar dijital olarak iletilmeli ve en az 600 dpi çözünürlükte ve tiff formatında olmalıdır. Tablo ve grafiklerin tiff ve excell formatlarında gönderilmeleri gerekmektedir. Fotoğraf, çizim, tablo ve grafiklerin toplam üst sınırı 12’dir. Görseller ve metin içi göndermelerindeki numaralarda standart sağlanmalıdır. Fotoğraf, çizim ve resimlerin hepsi Res.1, 2, 3… /Fig. 1, 2, 3.... Şeklinde sıralanarak metin sonunda verilmelidir. Ancak ihtiyaç görüldüğü takdirde eser sahibi tarafından makale bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin içerisinde de yer verilebilir. Fotoğraf, çizim ve resimlere metin içinde yapılan atıflar parantez içinde yapılmalıdır. Örneğin: Müzedeki seramik vazolar dönem özelliklerini taşımaktadır (Fig. 1)… Metin içerisinde fotoğraf, çizim, tablo ve grafiklere atıfta bulunulmadıysa, yazar tarafından numarası ile birlikte açıklamalarının yazı ekine eklenmesi gerekmektedir.

Tablo ve çizelgeler görsellerden ayrı isimlendirilebilecek olmakla birlikte, kendi aralarında da bir standardın sağlanması ve Çizelge 1,2,3 veya Tablo 1,2,3… şeklinde bir sıralamaya gidilmesi gerekmektedir. Kullanılan görsel ve tablolar yazara ait değil ise kaynakları belirtilmeli, telif hakkı sorunu olan görsellerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Telif konularında doğacak hak taleplerinde sorumluluk yazara aittir. 

5. Makalelerin Gönderilmesi

Makaleler, taed.ktb.gov.tr adresinden indirilen dokümanlar ile birlikte Dergipark web sayfası üzerinden gönderilmesiyle kabul edilecektir. Yazarların yazılarının değerlendirme süreci, Telif Hakkı Devir Formu, Etil İlkeler Beyan Formu ve Sorumluluk Beyanı belgelerinin eksiksiz biçimde doldurulup, ıslak imza ile imzalandıktan sonra taranarak veya fotoğrafı çekilerek Dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Makalelerde şu hususların dikkate alınması gerekmektedir:

1- TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, bilim insanları ve akademisyenlerin isim benzerlikleri, Türkçe karakter sorunları veya evliliğe bağlı değişen soy isimleri gibi faktörlerden dolayı araştırmacıların yayınlarına toplu olarak ulaşılamamasına ilişkin sorunların engellenebilmesi adında ORCID kullanımına karar verilmiştir.

Dergimize makale göndermek isteyen tüm araştırmacıların, yayınlarının toplu olarak görüntülenebilmesi ve atıf analizlerinde doğru verilerin kullanılmasını mümkün kılmak için https://orcid.org web adresinden bireysel ORCID için ücretsiz olarak kayıt oluşturmaları ve ORCID numaralarına kapak şablonunda yer vermeleri gerekmektedir.