Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Hakkımızda

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından  yılda iki sayı olarak yayımlanan, bilimsel nitelikli, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Basılı ve elektronik formatta, ücretsiz olarak yayımlanan dergide, Türkiye sınırları içerisindeki çalışmalar başta olmak üzere arkeoloji, sanat tarihi, etnografya ve alt dalları ile bağlantılı disiplinlerle ilgili bilimsel makalelere yer verilecektir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınmaktadır.

Dergi, Türkiye sınırları dâhilinde arkeoloji, sanat tarihi ve etnografya ile bağlantılı tüm alanlarda yapılan araştırma, yorum ve değerlendirmeler başta olmak üzere Antik Dönem Tarihi Coğrafyası, Prehistorya, Protohistorya, Önasya ve Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Eskiçağ Tarihi, Epigrafya, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, (Koruma Onarım ve Restorasyon), Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi ve Etnografya, Hititoloji konularında yazılmış nitelikli, özgün ve aşağıda belirtilen etik ilke ve kurallara uygun makaleleri yayınlar. Belirtilen bilim dalları ile bağlantılı olarak kültürel miras yönetimi ve diğer sosyal bilim alanlarındaki yeni yorum ve yaklaşımlara, ilk defa yapılan tespit, uygulama ve analiz çalışmaları ile ilgili makalelere de açıktır.


KÜNYE BİLGİSİ

Adı                                            : Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Yayın Periyodu                       : Yılda 2 sayı Yayımlanır

İmtiyaz Sahibi                        : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adına Genel Müdür Gökhan YAZGI

Yazı İşleri Müdürü                 : Genel Müdür Yrd. Yahya COŞKUN

Yönetim Yeri                            : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı Ulus, Ankara

Yazışma Adresi                       : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı Ulus, Ankara

ISSN                                             : 1302-9231

Yayıncı Bilgisi ve Belge No  :