Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Künye


Dergi Adı                                : Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (Turkish Journal of Archeology and Ethnography)

Sorumlu Kurum                    : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Niteliği                                    : Bilimsel, Hakemli Dergi.  Basılı ve Elektronik olarak yılda iki sayı çıkar. Ücretsizdir.

ISSN                                        : 1302-9231

E-ISSN                                    : 2791-8394


Sahibi                                     :
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Gökhan YAZGI


Editör                                     :  Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN / Ankara Üniversitesi 
                   
Editör Yardımcısı   
               :  Doç. 
Dr. Fatma Sezin DOĞRUER / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                                                   
Dr. Fahri YILDIRIM / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü                                                    

                                                   Dr. Serap SEVGİ / Karabük Üniversitesi        

Yazı İşleri Müdürü               : Yahya COŞKUN

Teknik Editör                        :  Hatice Dilek KARAKUZU

Yazım ve Dil Editörü            :  Doç. Dr. Erol EVCİN


Düzelti                                    :  Ayça ARSLAN


Yayın Danışmanı                   : Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ


Yabancı Dil Editörü              :  Gökhan ÇETE

                                              

Ön Yayın-Denetim Kurulu  :  Doç. Dr.
 Fatma Sezin DOĞRUER/ Mimar - Koruma Uzmanı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                                                   
Dr. Fahri YILDIRIM / Sanat Tarihçi / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü                                                    

                                                   Dr. Serap SEVGİ / Mimar - Koruma Uzmanı / Karabük Üniversitesi
                                                   
                                                   Dr. Perihan DÖNERTAŞ/Arkeolog- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                                                   Ayça ARSLAN / Halk Bilimci /  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                                                  Hakan Melih AYGÜN/ Antropolog / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
                            
                                                 
Nilgün ATAK  / Arkeolog / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

                                              

Grafik Tasarım                     :  Nihal KARAPEK

Web Sorumlusu                    :  Doç. Dr. Erol Evcin - Ayşegül KÖSE SUNA - Nilgün ATAK