Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Künye

KÜNYE

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Antik Dönem Tarihi Coğrafyası – Prehistorya – Protohistorya - Önasya ve Klasik Arkeoloji – Müzecilik - Eskiçağ Tarihi – Epigrafya – Nümizmatik – Antropoloji – Arkeometri - Mimarlık Tarihi - Sanat Tarihi - Etnografya ve Hititoloji dergisi

Uluslararası hakemli dergi basılı ve elektronik olarak yılda iki sayı çıkar

 

Ücretsizdir

İlk sayısı 1933 yılında çıkan “Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi”, bir dönem "Türk Arkeoloji Dergisi" ve "Türk Etnografya Dergisi" adlarıyla iki ayrı dergi halinde yayın hayatına devam etmiştir. 2000 yılından itibaren yeniden “Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi” adıyla çıkarılan Derginin son sayısı 2011 yılında yayınlanmıştır. 2021 yılından itibaren uluslararası hakemli dergi statüsünde yılda iki sayı basılı ve elektronik olarak yayımlanacaktır.

ISSN   : 1302-9231

E-ISSN: 2791-8394

Sahibi                                    

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına

Gökhan YAZGI

Editör                                   

Prof.Dr. Harun TAŞKIRAN

Editör Yardımcısı                

Dr. Fahri YILDIRIM- Dr. Fatma Sezin DOĞRUER – Dr. Serap SEVGİ

Yazı İşleri Müdürü             

MS. Yahya COŞKUN

Teknik Editör                       : MS. Ayça ARSLAN – Hatice Dilek KARAKUZU

Yazım ve Dil Editörü           : Dr. Fahri YILDIRIM

Yayın Danışmanı                  : Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Düzelti                                    : MS. Ayça ARSLAN

Yabancı Dil Editörü             : Sera DeVor

Ön Yayın-Denetim Kurulu : Dr. Fahri YILDIRIM

                                                 Dr. Fatma Sezin DOĞRUER

                                                 Dr. Serap SEVGİ

                                                 MS. Ayça ARSLAN
                                                 Hakan AYGÜN
                                                 Gamze KİRİŞ

                                                Nilgün ATAK 

Grafiker                                : Nihal KARAPEK

Web Sorumlusu                    : Gamze KİRİŞ
                                                  Nilgün ATAK