Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

64 - Türk Etnografya Dergisi /18 (1988)

Sivas Tonus Halı Seccadeleri / Sayfalar 5-58

Naciye KAYIPMAZ -  Fahrettin KAYIPMAZ


Edirne Müzesinde Bulunan Keseler / Sayfalar 59-96

Neriman KÖYLÜOĞLU

                                     Niğde Müzesinde Bulunan 18. Yüzyıl Dolap ve Kapıları / Sayfalar 97-102

Hilmi ATABEY

Zile Hamamları / Sayfalar 103-124

Halit ÇAL

Bolu'da Bir Özel Hamam / Sayfalar 125-130

Hüseyin ÖZTÜRK

Malatya Evleri / Sayfalar 131-138

Osman ÖZBEK

Anadolu Yarımadasının En Batı Ucunda Yer Alan Tipik Bir Osmanlı Köyü, Babakale / Sayfalar 139-152

Çiğdem TÜRKER

Eskişehir - Tarihi Sit Alanı Paşa, Orta, Ak-camli Mahalleleri Koruma ve Geliştirme Pla­nı Tespit Çalışmalarının Yöntem ve Sonuçlan / Sayfalar 153-211

Başak ACAR İPEKOĞLU