Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

62 - Türk Arkeoloji Dergisi /26-2 (1983)