Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

27- Türk Arkeoloji Dergisi /13-2 (1964)