Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

62 - Türk Arkeoloji Dergisi /26-2 (1983)

Perge Kazısı 1981 Çalışmaları / Sayfalar 1-64

Jale İNAN

Hassek Höyük. Die Grabungen 1981 / Sayfalar 65-78

M. R. BEHM - BLANCKE

Hınıs’da Bulunan «Transkafkas» Boyalı bir Çömlek / Sayfalar  79-92

Haşim KARPUZ

Lidar Höyük 1981 / Sayfalar 93-110

Harald HAUPTMANN

Kimistene’den Yazıtlar/Sayfalar 111-146

İsmail KAYGUSUZ 

Kurudağ Mağarası ve Arkeolojik Buluntuları/Sayfalar 147-154

Erol ATALAY

Sardis, 1981 and 1982 /Sayfalar 155

Crawford H. GREENEWALT Jr. -  Donald G. SULLIVAN - Christopher J. RATTE - Thomas N. HOWE