Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi

Yayın İndeksi

84.SAYININ DİZİNİ

Kulaksızlar Kazısı Tanıklığında Kilya Tipi İdoller – Sayfar 11-26
Kilia Type Idols in the Light of Kulaksızlar Excavation
Turan TAKAOĞLU

Ankara’da Ele Geçen Karamanlıca (Grek Harfli Türkçe) Bir Okul Kitâbesi Sayfalar 27-38
A School Inscription in Karamanlidika (Turkish With Greek Letters) Found in Ankara
Cemal EKİN, Umut ALAGÖZ

Hasankeyf Artuklu Hamamı Koruma ve Kurtarma (Taşıma) Uygulama Çalışmaları Sayfalar 39-64
Hasankeyf Artuklu Bath Conservation and Salvage (Relocation) Application Studies
Serap SEVGİ, Mesut YILMAZ

Rough Sets Based Spatial Analysis for Metal Production Area at Mount Nif Sayfalar 65-84
Nif Dağı Metal Üretim Alanının Kaba Küme Temelli Mekansal Analizi
Tutku TUNCALI YAMAN

Ayasofya’nın 6.yy Duvar Taş Kaplamaları ve Yapım Tekniğindeki Detaylar Sayfalar 85-106
6th Century Stone Coatings and Construction Technique Details of Hagia Sophia
Fırat BUZLU, Can Şakir BİNAN

Malatya Taşhoran Kilisesi Restorasyonu Sayfalar 107-132
Restoration of Malatya Taşhoran Church
Gökçek BOYRAZ

“Alaiye Şehitliği Müzesi” Arkeolojik Kazıları Sayfalar 133-162
“Alaiye Martyrdom Museum”Archaeological Excavations
Rahmi ASAL, Tuğçe AKBAYTOGAN, Yusuf ÇURKU, Gökhan YILDIRIM

Müze Yazısı
Çanakkale Müzeciliğinin 111. Yılı Sayfalar 163-183
The 111th Anniversary of the Çanakkale Museum
Rıdvan Gölcük

Ayrac
DAHA ESKİ SAYILAR
Ayrac